Home > Huisregels

De huisregels

belangrijke informatie

Bij afspraken maken geldt:

  • Zorg voor een geldige Identiteitsbewijs, Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen dan kan de afspraak geen doorgang vinden.
  • Gelieve minimaal 10min voor uw afspraak aanwezig te zijn.
  • De afspraak willen annuleren of wijzigen, dient dit minimaal 24 uur voor de afspraak aan te geven.
  • Niet op de afspraak op komen dagen (No-Show) Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt een vast bedrag in rekening gebracht. Bij no-show en late annulering wordt 50% in rekening gebracht. 

Mocht dit niet binnen 24 uur worden geannuleerd dan gaat My Favorite Clinic ervan uit dat de behandeling door gaat en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.

huisregels

Roken in de kliniek is verboden.

Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs de kliniek te betreden of te

gebruiken in de kliniek. Het bezit van wapens in verboden.

Er wordt aangifte gedaan bij diefstal en/of vandalisme. De kosten die gemaakt worden zullen verhaald worden op de pleger van het delict.

Agressie, intimidatie, bedreiging, discriminatie, belediging en geweld wordt in onze kliniek niet geaccepteerd. Er worden maatregelen genomen als dit zich voordoet. Indien nodig komen justitie en politie ter plaatse.

Het is niet toegestaan om te fotograferen en/of te filmen in de kliniek tenzij hier vooraf door

het management toestemming op is gegeven. Deze regels gelden ook voor geluidsopnamens.

In de kliniek is cameratoezicht aanwezig.

My Favorite Clinic is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliënten en en bezoekers.

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de kliniek.

Tijdens je bezoek aan de kliniek is het verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Er wordt van de cliënt verwacht de gemaakte afspraak na te komen en op tijd te komen. Dit

om uitloop tegen te gaan. My Favorite Clinic kan de cliënt weigeren indien hij of zij te laat op haar afspraak is. Uiteraard proberen we samen met jou tot een goede oplossing te komen.

Helaas kan het voorkomen dat de arts langer bezig is met een cliënt dan vooraf gepland is. Hierdoor is het mogelijk dat een afspraak uitloopt. My Favorite Clinic is niet
verantwoordelijk voor de privé gevolgen van een cliënt voor de uitloop.